עורך האתר

האתר www.pinkladyeurope.com מפורסם על ידי:

עמותת Pink Lady® אירופה
145 אבנו דה פונור
84130 לה פונטה
צרפת
מייל: contact@pinkladyeurope.com

הגלישה באתר זה כפופה לתקנות העדכניות ולתנאי שימוש אלו.

אף על פי שעמותת Pink Lady® Europe עושה כמיטב יכולתה להשיג מידע ממקורות הנחשבים לה מהימנים, היא אינה מבטיחה בשום אופן שכל המידע או הדעות המוצגים באתר שלה מדויקים, אמינים ומלאים. המידע והדעות המתפרסמות באתר www.pinkladyeurope.com מסופקים על ידי עמותת Pink Lady® Europe למטרות מידע ולשימוש אישי בלבד. הם נתונים לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

אחסון האתר

אתר האינטרנט www.pomme-pinklady.com מאוחסן על ידי חברת OVEA.
כתובת: 59 רו נלסון מנדלה, 34070 מונפלייה .
RCS מונפלייה – 441938222

זכויות יוצרים

כל שכפול או הפצה בלתי מורשית של מידע, טקסטים ותמונות הזמינים באתר זה אסורים. קוד הקניין הרוחני מאשר, על פי הוראות סעיף L. 122-5.2 ו-3a “עותקים או שכפולים השמורים אך ורק לשימוש פרטי של המעתיק ואינו מיועד לשימוש קולקטיבי” וכן ניתוחים וציטוטים קצרים לצורך דוגמה והמחשה. “כל ייצוג או שכפול מלא או חלקי שנעשו ללא הסכמת היוצר או יורשיו או נציגיו אינם חוקיים” – סעיף L 122-4. ייצוג או שכפול זה, בכל אמצעי שהוא, יהוו אפוא הפרה שעונשה לפי סעיפים L. 335-2 ואילך של קוד הקניין הרוחני.
כל הזכויות שמורות לתמונות שבהן משתמש המותג Pink Lady® באתר.

©Corbis – Getty Images – © Subbotina Anna – © Valua Vitaly – Fotolia – Istock – @Blaise Pastor – @Emmanuel Perrin – © Mark Stahl – © Toanet – Masterfile – ©Kzenon – Fotolia – ©RVNW – Fotolia

מאגר נתונים ונתונים מאובטחים

בהתאם להוראות ההתקנות, עמותת Pink Lady® Europe היא המפיקה והבעלים של כל או חלק ממאגרי המידע המרכיבים אתר זה. בכניסה לאתר זה, אתם מאשרים כי הנתונים המרכיבים אותו מוגנים על פי חוק, בהתאם להוראות חוק מס’ 98-536 מיום 01/07/98. בפרט, אסור עליכם לחלץ תוכן ממאגרי המידע המופיע באתר שאתם נכנסים אליו במלוא או בחלקו מהותי מבחינה איכותית או כמותית, לעשות בו שימוש חוזר, לאחסנו, לשכפלו, לייצגו או לשמרו, במישרין או בעקיפין, בכל אמצעי ובכל צורה שהיא.

הגנה על מותגים וסימני מסחר

כל שימוש בשמות המותגים וסימני המותג המוזכרים באתר זה אסור ללא אישור מבעלי הזכויות.

עיבוד נתונים אישיים

הגנת המידע האישי במאגרי מידע

המידע האישי שנאסף באתר זה מיועד לעמותת Pink Lady® Europe האחראית לעיבוד הנתונים אלה. נתונים אלה עשויים לשמש את עמותת Pink Lady® Europe או כל חברה המוסמכת על ידה למטרות איסוף מידע או שיווק.

היא מתחייבת לכבד את הוראות חוק הגנת המידע האישי במאגרי המידע (חוק מס’ 78-17 מיום 6.1.1978). כתוצאה מכך, לבעלי אינטרסט יש את הזכות לגשת לנתונים הנוגעים אליהם, לשנותם, לתקנם ולמחוקם . כדי לממש זכות זו, עליהם לפנות ל:

עמותת Pink Lady® אירופה
145 אבנו דה פונור
84130 לה פונטה
צרפת
מייל: contact@pinkladyeurope.com

סודיות ויושרה

הסודיות ושלמות המידע אינן מובטחות באינטרנט. כתוצאה מכך, ההודעות שאתם שולחים אלינו בצורה אלקטרונית עשויות להגיע לצד שלישי ו/או ניתנות לשינוי, הן בתוכן שלהן והן במקור שלהן.
עמותת Pink Lady® Europe מסירה כל אחריות בהקשר זה.

מידע לא אישי

כל מידע לא אישי שאתם מעבירים או מפיצים באתר, בדואר אלקטרוני, בפקס או בדואר רגיל, עשוי לשמש את עמותת Pink Lady® Europe או החברות הנלוות אליה לכל מטרה, מסחרית או לא, ובפרט ניתן לשכפלם, לחשופם או לשודרם בכל מדיה קיים או טרם קיים.

היפר-קישורים ווירוסים

נזכיר במפורש כי לעמותת Pink Lady® Europe אין שליטה או אחריות על יצירת קישורים לאתרים מחוץ ל-www.pinkladyeurope.com ולתוכן של האתרים האמורים. הבחירה לגשת לאתר אחר, באמצעות קישור היפר-טקסט , מתבצעת באחריותו הבלעדית של כל משתמש. כתוצאה מכך, עמותת Pink Lady® Europe אינה אחראית על כל נזק ישיר או עקיף הנובע מגישה לאתר אחר המקושר באמצעות קישור היפרטקסט

באחריותכם לנקוט באמצעי הזהירות הדרושים כדי להבטיח שהאתר שתבחרו אינו מזוהם על ידי וירוסי מחשב או כל תוכנה אחרת בעלת אופי הרסני.

בשום מקרה עמותת Pink Lady® Europe לא יכולה לשאת באחריות לנזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש באתר שלה או באתרים אחרים המקושרים אליה.

בהתאם להוראות חוק מס’ 78-17 מיום 6 בינואר 1978, יש לכם זכות גישה, תיקון והתנגדות לנתונים אישיים הנוגעים לכם.

תנאים לכתיבת תגובה

הכותבים מאשרים במפורש ל-Pink Lady® לפרסם תגובות באתר ביחס לעמוד הנדון. אין באפשרותנו להבטיח את פרסום כל הביקורות.
כתיבת ביקורות באתר www.pinkladyeurope.com כפופה להסכמה מוקדמת של אמנה הנגישה להלן. העילת תגובתיכם מהווה קבלת את תנאי השימוש באמנה הקובעת במיוחד כי:

התגובה חייבת להיות הערות, טיעונים או רשמים הנוגעים לדף הרלוונטי.

אסור להשתמש במונחים שעלולים להתפרש כהעלבות או השמצה נגד Pink Lady® או כל אדם או גוף משפטי אחר.

Pink Lady® שומר לעצמו את הזכות לפרסם, לשנות או למחוק תגובות.

תנאי שימוש לתגובות משתמשים

Pink Lady® מציע באתר שלו אפשרות לפרסם חוות דעת או הערות באמצעות כלי מקוון.
פרסום תגובה מקוון על ידי משתמש אינטרנט מחייב הסכמה מוקדמת ועמידה בתנאי שימוש אלה.

סגנון התגובות

המטרה העיקרית של “התגובות” באתר www.pinkladyeurope.com היא ליצור מרחב למשתמשי האינטרנט ביחס למתכונים ולכתבות, על מנת לאפשר להם להביע את דעתם באופן חופשי, ברוח של שותפות ושיתוף. המטרה היא להביע דעות, לכבד את נקודות המבט של כולם ולאפשר למשתמשי האינטרנט לגבש דעה. כללי

התגובות או הביקורות:

  • הן לא מהוות לשון הרע, הן לא מעליבות, מגונות, פוגעניות, אלימות או מסיתות, פוליטיות, גזענותי או מבעיות שנאת זרים ובדרך כלל הן לא בניגוד לחוק, לזכויות של יחידים או למוסר; הן לא משמשות
  • למטרות אישיות או מקצועיות, במיוחד פרסום;
  • הן לא מכיליות נתונים אישיים.

מיתון התגובות

ניתן למתן את התגובות. לפיכך, Pink Lady® שומר לעצמו את הזכות, ללא צורך במתן ההסבר, לא לפרסם באינטרנט, או למחוק בכל עת, תגובות כולל מידע אישי הנוגע למחבר התגובה או לכל צד שלישי או שאינו נראה לו תואם בבירור את רוח האתר או לדרישות שלו או שיהיו בניגוד לחוק ובפרט התבטאויות מכפישות, אלימות, גזעניות, פדופיליות, קריאה לרצח או התאבדות, הסתה. שנאה או אפליה. התגות כוללות מידע שאינו קשור לדפים הנוגעים בדבר או למחברו אינן נכללות.

Pink Lady® אינו אחראי לפרסום או לאי פרסום תגובה.

אם למשתשמ האתר יש סיבה להאמין שמישהו מפר זכות שהוא מחזיק בו או גורם לו נזק, עליו ליידע את Pink Lady® בכתובת הבאה כדי שהוא יוכל לנקוט באמצעים הדרושים:

עמותת Pink Lady® אירופה
145 אבנו דה פונור
84130 לה פונטה
צרפת
מייל: contact@pinkladyeurope.com

אישור הפעלה

משתמש האינטרנט מאשר, ללא תשלום, את השימוש הבלעדי בתגובות שהוא כתב על ידי Pink Lady® לשימוש באתר pomme-pinklady.com ביחס לעמוד הנוגע בדבר.

במסגרת היעד שהוגדר לעיל, זכויות ההפעלה המוענקות כוללות:

  • על פי זכות העתקה, במישרין או באמצעות צד שלישי, הזכות לשכפל, לתת לצד שלישי לשכפל, להפיץ, לערוך עותק/עתק ללא הגבלה, מלא או חלקי, ללא תשלום או בתשלום, על כל אמצעי לאחסון נתונים (נייר, מחשב, מכשיר אלקטרוני, אודיו, אופטי ו/או כל מדיה שקיים או טרם קיים, לפי כל השיטות הקיימות או שטרם קיימות.
  • במסגרת זכות הייצוג, במישרין או באמצעות צד שלישי, הזכות לייצג בפרטי, לייצג בפומבי, במלוא או בתמצית, במלוא או בחלק, ללא תשלום או תמורת תשלום, בכל אמצעי כגון ייצוג על מסך, או כל תהליך אחר בכל המקומות הציבוריים או הפרטיים.
  • על פי זכות השידור, במישרין או באמצעות צד שלישי, ללא תשלום או בתשלום, הזכות לשדר באמצעים יבשתיים, בלוויין, בשידורי טלוויזיה, בכל אמצעי של מפעיל כבלים או בכל אמצעי תקשורת אחר, שקיים או שטרם קיים. זכות זו כוללת גם שידור ברשתות סגורות ושידור ברשתות המיועדות לציבור שאינו מקובץ בתוך ישות משפטית כגון רשתות טלטל ואינטרנט.
  • על פי זכויות נגזרות, במישרין או באמצעות צד שלישי, ללא תשלום או בתשלום, הזכות להשתמש, להתאים, לסדר, לשנות, לתרגם ולהשתמש במלאו ובחלקו.

מידע אישי

משתמש האינטרנט מקבל כי במסגרת הפצת התגובות מופיע מידע אישי מסוים הנוגע אליו, דהיינו: שם בדוי של המשתמש (ניתן לשינוי בכל עת בחשבונו).
התגובות ונתונים אישיים של משתמשי אינטרנט נאספים ומעובדים באופן אלקטרוני למטרות ניהול והפצת הערות.
במסגרת זו, ניתן להעביר את הנתונים שנאספו לספק שירותים לצורך ניהול הכלי המנהל את התגובות.
בהתאם לחוק הגנת המידע האישי במאגרי המידע מ-6 בינואר 1978 שתוקן בחוק מ-4 באוגוסט 2004, למשתמשי האינטרנט יש את הזכות לגשת, לתקן ולהתנגד לנתונים הנוגעים להם על ידי שליחת הודעה או בדואר אל:

עמותת Pink Lady® אירופה
145 אבנו דה פונור
84130 לה פונטה
צרפת
מייל: contact@pinkladyeurope.com