מגדלי תפוחים שלנו מחויבים לאמץ שיטות אגרו-אקולוגיות המכבדות את האיזונים הטבעיים על מנת להפחית את השפעתם על הסביבה.

הדבוריםגלו את Bee Pink®