Pink Lady® Europe היא עמותה ללא מטרות רווח המפגישה גברים ונשים סביב ערכים משותפים.

הקולקטיבי
מאחורי התפוח

מותג ®Pink Lady Europe מפגיש בין:

10בעלי משתלות

הם מגדלים עצים באמצעות בריחת טבעית ועבודת רבייה במשתלה.

3145מגדלי תפוחים

הם מבצעים עבודות מומחים כל השנה כדי לגדל תפוחים איכותיים.

82תחנות אריזה

הן מתעסקות במיון התפוחים שיהפכו לתפוחי Pink Lady®, שימורם ואריזתם.

13מפיצים מאושרים

הם מוכרים תפוחי Pink Lady® ב-50 מדינות.

ערכים חזקים
ומשותפים

צדק חברתי

מגדלי התפוחים שלנו, בעלי מלאכה של גידול איכותי, נהנים מתמורה הוגנת על עבודתם.

שיתוף

העמותה מארגנת שיתוף חוויות וידע במטרה להתקדמות משותפת.

אחריות

שיטות עבודה טובות מובטחות על ידי חברינו לגידול בר קיימא ואיכותי.

ביצועים

המודל הייחודי שלנו המשלב סוגיות כלכליות, סביבתיות וחברתיות מאפשר ל-Pink Lady® להיות תפוח הפרימיום המוביל בשוק.

תפוח Pink Lady®
בכמה תאריכים…
מאין הוא בא?