החרקים המאביקים, כולל הדבורים, חיוניים להפריה של פרחי תפוח והפיכתם לפרי.

ההאבקה היא מרכיב מרכזי להשגת יבול כמותי ובעיקר איכותי!

השיטות שלנו
במטעים
גלו את חשיבות המגוון הביולוגי